นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซด์ LSMs65win ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของสมาชิก หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูล
LSMs65win จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์ และอื่นๆ ข้อมูลที่ คุณให้กับเรานั้นใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา ตามที่คุณต้องการเท่านั้น ยกเว้นว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่น รวมถึงข้อมูลประเภทเบราว์เซอร์ ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้งาน เวลาที่เข้าสู่ระบบ ของคุณด้วย


เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้)
เว็บไซต์ของเราอาจใช้ คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่เรานำเสนอ คุกกี้ และ เทคโนโลยี การจดจำข้อมูลนั้นใช้เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น ระบบสมาชิก การใช้งานกระดานถาม-ตอบ ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งานและ ระบบปฏิบัติการ การนับจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ และ ทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ของเรา ทั้งนี้ คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีการจดจำข้อมูลใดๆ จะมิได้มีการใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม หากก่อนหน้านี้คุณเคยกรอกข้อมูล ส่วนตัวของคุณเอาไว้แล้ว คุกกี้ อาจจะจดจำข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้และอาจมีการแบ่งปันผลรวมทั้งหมดของ คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูล กับบุคคล ที่สามได้


การเปิดเผยข้อมูล
LSMs65win จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเราในการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยเราอาจจะ มีการเปิดเผยข้อมูลดังกรณีต่อไปนี้ (1) เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือ (2) เมื่อมีความพยายามจะต่อต้าน หรือ ป้องกัน การฉ้อโกง หลอกลวง หรือ การดำเนินการสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต อันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น หรือ (3) เมื่อมีการสืบสวนสอบสวน การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีการนำไปให้บริษัทอื่นใดใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการ ตลาด


ความปลอดภัยของข้อมูล
เราให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราทำการเก็บรักษา ไว้นั้นมีการเก็บรักษาไว้อย่าง เหมาะสม และปลอดภัย ยกเว้นพนักงานในบริษัทของเราที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนของเรา หรือ ผู้รับจ้างของเราเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ทั้งนี้แม้เราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่มีทางที่จะ ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเปิดเผยให้กับเราได้ทั้งหมด


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ กรุณาติดต่อเราที่ 095-778-7780 ถึง 1 จันทร์ -ศุกร์ ตลอด 24 ชม.

สมัครสมาชิก